Kinderopvang laat kinderen op eigen ritme en manier ontwikkelen

In Nederland wordt de discussie al enige tijd gevoerd : de kinderopvang moet meer aandacht aan het voorbereiden op school besteden. Hier en daar vang je in Vlaanderen gelijkaardige hersenspinsels op.

 

 

De kinderopvang is verre van een pré-schoolinstituut. Net zo min dat het in de kinderopvang enkel gaat om het opvangen en bezighouden van kinderen. Kinderopvang biedt unieke kansen om baby's en peuters zich zelf te laten ontwikkelen. Méér nog dan van ouders en kindbegeleidsters leren jonge kinderen van elkaar. Van leeftijdgenootjes of iets oudere kinderen, wiens gedrag ze gaan kopiëren.

Kinderen moeten in de eerste plaats kinderen blijven. Voor een kind biedt de wereld om hen heen enorme grote uitdagingen. Het ene kind gaat daar beter mee om dan het andere. Dat is iets wat voor elk kind heel eigen is. Als je daar op zeer jonge leeftijd al ontzettend in gaat sturen en corrigerend optreden, leidt dit onvermijdelijk tot frustraties bij het kind. Want dan gaan we eisen stellen aan het kind en komt het in een competitieve omgeving terecht waar andere kinderen, in plaats van speelkameraadjes en voorbeelden, concurrenten worden. 

Wanneer kinderen de ruimte krijgen om die boeiende wereld waarin ze zich bevinden te onderzoeken op hun eigen tempo en, met vallen en opstaan, van leeftijdgenootjes leren, ontwikkelen ze belangrijke kwaliteiten die heel hun leven bijblijven. De taak van de kinderopvang en de begeleidsters bestaat er juist in om een stimulerende omgeving te bieden, elke dag opnieuw, waarin het kind zelf op ontdekking kan gaan.

 

Begeleidsters moeten zich ieder moment bewust zijn dat ze het kind niet in een bepaalde richting moeten sturen, maar voortdurend zeer nauwlettend moeten observeren én pas ingrijpen wanneer zich werkelijk probleemgedrag voordoet of er gevaarlijke situaties ontstaan. Verder moeten ze het kind aanmoedigen dingen zelf uit te proberen, angst voor het vreemde te overwinnen en ook leren omgaan met andere kinderen.

 

Zodra binnen een leefgroep ieder kind, ongeacht hoe ver het staat in zijn eigen ontwikkeling, als een uniek persoon wordt behandeld én gerespecteerd, ontstaat er vanzelf een dynamiek waarin kinderen elkaar (figuurlijk of letterlijk) bij de hand nemen en samen vertrekken op ontdekkingsreis.

 

 

Het zou werkelijk zonde zijn om kinderen deze leerrijke ontdekkingstocht af te nemen door hen reeds voor te bereiden op de basisschool. Het kan toch nooit de bedoeling zijn om robotjes af te leveren in de kinderopvang ?