Bilzen

 

 

 

 

Op zoek naar kinderopvang op maat van jezelf en je kind? Kinderopvang waar je als ouder inspraak hebt over de opvangvisie of meer praktische zaken als het opvangplan, het spelaanbod, de voeding, de inrichting van de buitenruimte, ouderactiviteiten,… ? Kinderopvang waar rekening wordt gehouden met de uniciteit van uw kind en haar/zijn eigen groeiritme ? Kinderopvang waar je deel uitmaakt van een team en naargelang je eigen competenties als ouders een taak opneemt in dit geheel ?

 


In 2017 scoorde Bilzen slechts 27,93% op de Barcelona-norm.  In het eerste kwartaal van 2019 was een lichte verbetering merkbaar van 0,96% tot 28,89%. Deze trend zet zich ook in het derde kwartaal van 2019 (laatst beschikbare cijfers Kind & Gezin) door. Voor dit kwartaal komen we op 29,47 %, of een stijging van 0,58%, beschikbare opvangplaatsen voor baby's en peuters uit. Dit is echter nog steeds beduidend lager dan de vooropgestelde 33% van de Barcelona-norm.

Het is duidelijk dat er in Bilzen nood aan bijkomende kinderopvang is.

 

Bent u geïnteresseerd om samen met ons uw schouders te zetten onder het oprichten van een coöperatief kinderdagverblijf in Bilzen ?

Weet u in Bilzen een eventueel geschikte locatie ?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren !

Wenst u meer uitleg, eventueel tijdens een persoonlijk onderhoud of voor tijdens een voorstelling voor uw organisatie, neem ook dan contact met ons op !