Over ons

Es & Iep ontstond in 2012 naar aanleiding van het nieuwe decreet voor de kinderopvang waaraan toen werd gewerkt. De bedoeling was na te denken over andere manieren om kinderopvang te organiseren en financieren. Uiteindelijk kwam een ambitieus project tot stand waarin zowel de sociale, de pedagogische en de economische functie van kinderopvang op een unieke wijze gecombineerd wordt.

De keuze voor de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap is niet willekeurig. Es & Iep is een waardegedreven coöperatieve vennootschap. De zeven coöperatieve principes zoals die door de International Co-operative Association worden geformuleerd zijn niet meer of minder dan de vertrekpunten van Es & Iep om te ondernemen.

© Maszas | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images
© Maszas | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Es & Iep organiseert juiste kinderopvang. Dit wil zeggen dat we enerzijds veel aandacht besteden aan het zeer individuele groeipad van elk kind, maar tegelijk, door met leefgroepen met kinderen van verschillende leeftijden te werken, het kind spelenderwijs willen aantonen dat samenwerken met anderen loont.

 

© Palto | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images
© Palto | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Ook met de ouders vormen we een unieke band. Daarom nemen onze vaste krachten de tijd om te luisteren naar ouders en samen met hen naar de meest geschikte opvang voor hun kind te zoeken. Bovendien zijn ouders vennoten in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat ze juridisch mede-eigenaar zijn van het kinderdagverblijf. Dit garandeert absoluut hun inspraak in de dagdagelijkse werking van het kinderdagverblijf, maar ook mede-zeggenschap over bestuurlijke zaken en investeringen.

 

De vaste krachten binnen het kinderdagverblijf zorgen voor het goede verloop in de dagelijkse werking. Om er zeker van te zijn dat ieder kind de juiste aandacht krijgt, houden we onze leefgroepen bewust klein. Verder coördineren de vaste krachten ook de taken van de ouders en de vrijwilligers. 

© Ard001 | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images
© Ard001 | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Door de onderlinge contacten tussen ouders, vrijwilligers, vaste krachten,... én de actieve zoektocht naar samenwerking met lokale organisaties achten wij het bovendien niet onmogelijk dat vanuit de schoot van het kinderdagverblijf andere initiatieven, die de lokale gemeenschap ten goede komen, ontstaan.

Mario Laenen

 

Inspirator

contact