Vaste krachten

 

De vaste krachten zijn de professionele medewerkers van de opvang. De vaste krachten verhouden zich tot de ouder in een relatie van gelijkwaardigheid. Ieder draagt bij vanuit zijn eigen achtergrond. De vaste kracht werpt zich niet op als expert, maar denkt mee na over opvoeding vanuit haar of zijn ervaring en kennis.

 

De vaste krachten dragen de tradities en geschiedenis van Es & Iep kinderdagverblijf mee. Zij putten uit hun ervaring om de sfeer in de opvang te bewaken en iedereen te betrekken. Zij zorgen ervoor dat het kinderdagverblijf telkens weer de overgang naar een nieuwe groep kinderen en ouders op een vlotte manier kan maken.

 

 

Het kinderdagverblijf vormt een minisamen-leving, waar heel wat mensen met elkaar moeten samenwerken. Dit vraagt van de vaste krachten dat ze kunnen bemiddelen tussen de ouders en dat ze bewaken dat iedereen betrokken blijft.

Ouders en vaste krachten handelen vanuit een verschillende invalshoek bij het begeleiden van de kinderen. Dit kan soms met elkaar botsen. Voor de vaste kracht in het kinderdagverblijf is het de kunst om pedagogisch te handelen zonder te domineren, om ruimte te laten aan ouders, zonder de visie van het kinderdagverblijf te verlaten.