Het Es & Iep concept

Es & Iep heeft een unieke aanpak. Wij kiezen héél bewust om coöperatief te ondernemen. Inderdaad, u leest dit goed: ondernemen. Onze absolute prioriteit ligt uiteraard bij de kinder-dagverblijven, maar omdat wij zonder subsidies willen werken, is het belangrijk dat wij onze kinderdagverblijven leiden als een onderneming. Een onderneming die sociaal werkt, maatschappelijk verantwoord én economisch leefbaar.

Om dit alles te realiseren, richten wij flankerende bedrijven op. Eveneens coöperatieve onder-nemingen, die in hun statuten opnemen dat tot een kwart van de eventuele winst terugvloeit naar de kinderdagverblijven.

Hierdoor kunnen wij met de extra inkomsten de prijs van de opvang dicht bij de gesubsidieerde opvang houden en investeren in huisvesting, ...