Es & Iep Kinderdagverblijven

Omdat het belangrijk is dat een kind zich in de opvang veilig en vertrouwd voelt, is een voldoende regelmatige aanwezigheid noodzakelijk, zeker wanneer het gaat over jongere kinderen of over kinderen die nieuw zijn in de opvang.

Deze minimale aanwezigheid is uiteraard afhankelijk van het kind en van de situatie. Daarom dat in een Es & Iep kinderdagverblijf in overleg met de ouders naar het meest aangewezen opvangplan wordt gezocht. Dit houdt zowel rekening met het welbevinden van het kind als met de leefsituatie van de ouder(s). Daarom werkt Es & Iep met flexibele opvang die zo goed als mogelijk rekening houdt met de wensen en noden van het kind en de ouder(s).

 

 

Kinderen - alle kinderen - hebben bepaalde talenten. Die talenten moeten zichtbaar gemaakt worden en als regel positief gewaardeerd worden. Daardoor volgt Es & Iep een héél specifiek pedagogisch plan waarin de eigenheid van ieder kind centraal staat. 

 

Ouders zijn ten allen tijde welkom in de opvang en nemen hier ook bepaalde verantwoordelijkheden op, ieder naar zijn eigen vermogen. Het belangrijkste is dat ouders aanwezig zijn in de opvang en zich betrokken voelen. De vaste krachten leiden de opvang in goede banen en faciliteren de ontmoeting en uitwisseling tussen de ouders en coördineren het werk. Door de nauwe betrokkenheid van de ouders vormt het kinderdagverblijf een spil voor het sociale leven in de buurt.

 

 

 

De vaste krachten zijn de professionele medewerkers van de opvang. De term is zo gekozen omdat hij continuïteit en kracht uitstraalt, want dat is waar ze voor moeten zorgen.

Doordat ouders elkaar op een andere, vaak diepgaande, manier leren kennen, kan het kinder-dagverblijf een spil zijn in het sociale leven in een wijk.

Een Es & Iep kinderdagverblijf is een ontmoetingsplaats voor ouders uit de buurt. De dialoog en het ontmoeten op zich kan een krachtig vertrekpunt zijn voor het samenwerken aan een betere leefomgeving.