Kinderen

De kinderopvang is verre van een pré-schoolinstituut. Net zo min dat het in de kinderopvang enkel gaat om het opvangen en bezighouden van kinderen. Kinderopvang biedt unieke kansen om baby's en peuters zich zelf te laten ontwikkelen. Méér nog dan van ouders en kindbegeleidsters leren jonge kinderen van elkaar. Van leeftijdgenootjes of iets oudere kinderen, wiens gedrag ze gaan kopiëren.

Kinderen moeten in de eerste plaats kinderen blijven. Voor een kind biedt de wereld om hen heen enorme grote uitdagingen. Het ene kind gaat daar beter mee om dan het andere. Dat is iets wat voor elk kind heel eigen is. Als je daar op zeer jonge leeftijd al ontzettend in gaat sturen en corrigerend optreden, leidt dit onvermijdelijk tot frustraties bij het kind. Want dan gaan we eisen stellen aan het kind en komt het in een competitieve omgeving terecht waar andere kinderen, in plaats van speelkameraadjes en voorbeelden, concurrenten worden.

Wanneer kinderen de ruimte krijgen om die boeiende wereld waarin ze zich bevinden te onder-zoeken op hun eigen tempo en, met vallen en opstaan, van leeftijdgenootjes leren, ontwikkelen ze belangrijke kwaliteiten die heel hun leven bijblijven. De taak van de kinderopvang en de begeleidsters bestaat er juist in om een stimulerende omgeving te bieden, elke dag opnieuw, waarin het kind zelf op ontdekking kan gaan.

Voldoende buitenruimte bij ieder Es & Iep kinderdagverblijf is een criterium waar we niet van willen afwijken. Uit talrijke onderzoeken blijkt dat kinderen die veel buiten spelen daar verschillende gezondheidsvoordelen aan hebben. Zo kwam het Centre for Eye Research in Australië tot de vaststelling dat ieder uur dat kinderen extra in de buitenlucht zijn per week de kans op slechte ogen verkleind met twee procent. Kinderen die veel in de zandbak spelen, hebben minder last van astma en allerlei allergieën. Jonge kinderen die met flink veel ziekteverwekkers te maken krijgen, zijn beter toegerust om later ook gezond te blijven, concludeerde een Deens onderzoek.

 

De mooiste herinneringen van een kind en ook de strafste verhalen zijn vaak gelinkt aan het buiten ravotten. Buiten spelen heeft alleen maar positieve effecten. Buiten spelen is even belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als andere elementaire behoeften.

Een studie in Nederland stelde vast dat 80% van de kinderen blij en vrolijk wordt van vrij buiten spelen met andere kinderen. Tevens blijkt ook dat kinderen die veel buiten spelen relatief minder risico lopen op botbreuken en sneller herstellen bij ziekte.

Het kind leert zelf zijn (on)mogelijkheden inschatten en is zodoende minder vaak het slachtoffer van een ongelukje.

Om gezond en fit op te groeien, moeten kinderen elke dag minimaal één uur tamelijk intensief bewegen en bij buitenspelletjes doet een kind dat volop.

Kinderen oefenen hun behendigheid tijdens het rennen, klimmen, springen, glijden,… Ze leren balanceren, ontwijken, afstanden inschatten… en dat zonder concrete instructies van een volwassene.

Voldoende argumenten om buiten spelen tot één van de dagelijkse activiteiten in een Es & Iep kinderdagverblijf te maken. Echt wél : dagelijkse activiteit ! Dus ook bij wat slechter weer. Kinderen vinden een beetje guur weer helemaal niet zo erg.