Es & Iep bedrijven

Om extra inkomsten te verwerven, richt Es & Iep naast de kinderdagverblijven tevens gewone bedrijven op. Specifiek aan deze bedrijven is dat het ook allemaal autonome coöperatieve vennootschappen zijn, die resorteren onder de vleugels van Es & Iep én die in hun statuten opnemen dat bij winst 5 tot 25 % van die winst terugvloeit naar de Es & Iep kinderdagverblijven.

 

Deze flankerende bedrijven noemen we sociale bedrijven in de betekenis die Muhammad Yunus daaraan geeft.

Een sociale onderneming gaat uit van dezelfde managementprincipes als een traditioneel winstmaximaliserend bedrijf. Een sociale onderneming streeft naar volledige kostendekking of winst, hoewel ze zich richt op de levering van producten of dienstverlening met een maatschappelijk doel. Daarom wordt een prijs berekend of een vergoeding gevraagd voor de geleverde producten of diensten.

Es & Iep volgt twee sporen bij het opzetten van sociale bedrijven. Het eerste spoor is het beantwoorden aan lokale behoeften. Als in een gemeente bijvoorbeeld geen warme bakker of kruidenier aanwezig is, zullen we proberen een bakkerijkruidenier of buurtwinkel op te richten in die gemeente.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid voor het oprichten van een coöperatieve met verschillende zelfstandige kruideniers. Er wordt ook bekeken of eventueel een franchise of partnership met bijvoorbeeld het Zwitserse Coop  of het Nederlandse COOP een mogelijkheid zijn.

Het tweede spoor dat we volgen is niet lokaal gebonden. Hier gaat het dan in feite over gewone ondernemingen

Es & Iep zal met de tijd, wanneer het aantal Es & Iep kinderdagverblijven toeneemt, zelf een vennootschap opzetten die zich voornamelijk bezig zal houden met het verzorgen van de administratie voor de verschillende kinderdagverblijven.

Tevens wordt er nagedacht over een software bedrijf dat apps en programma's zal ontwikkelen, uiteraard ook voor de kinderopvang.

Een ander project dat in the pipeline zit, is het oprichten van een coachingbedrijf. Denk dan vooral niet aan het opzetten van teambuildings ! Wel het evalueren van procedures, het bijstellen en/of radicaal wijzigen van procedures om samenwerking binnen een team of volledig bedrijf vlotter te laten verlopen.

Er staat heel wat op til op dit gebied. Naargelang er vorderingen worden gemaakt delen we die uiteraard hier meteen mee.

 

Hebt u zelf een idee om te ondernemen en lijkt het u wel wat om dat in een coöperatieve te doen ? Contacteer ons dan voor meer informatie.