Wijkwerking

Doordat ouders elkaar op een andere, vaak diepgaande, manier leren kennen, kan het kinderdagverblijf een spil zijn in het sociale leven in een buurt. Dit kan gebeuren door ervoor te zorgen dat de minisamenleving in het kinderdagverblijf een afspiegeling is van de samenleving in de buurt. Op die manier leren kinderen en ouders omgaan met de diversiteit in hun eigen omgeving.

Een Es & Iep kinderdagverblijf is een ontmoetingsplaats voor ouders uit de buurt. De dialoog en het ontmoeten op zich kan een krachtig vertrekpunt zijn voor het samenwerken aan een betere leefomgeving. Tal van 'zijsporen' die vertrekken vanuit het kinderdagverblijf zijn denkbaar: inspraak bij de heraanleg van straten en pleinen, organisatie van een buurtfeest, uitstippelen van veilige fietsroutes, enz.

Graag nemen we het gezegde "It takes a village to raise a child" letterlijk. Daarom zullen we gebruik maken van alle mogelijkheden die een lokale gemeenschap biedt om kinderen op te vangen en te ontplooien. Het concept van Es & Iep voorziet in nieuwe verbindingen die de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen een lokale gemeenschap versterkt. Een gedurfd idee waarin iedereen winnaar kan zijn.

Het opvoeden vraagt diversiteit, vergt meervoudigheid, vergt een gezamenlijkheid. Door met de lokale gemeenschap samen te werken en duidelijk te maken dat er gezamenlijke belangen zijn, wordt de leefbaarheid versterkt en krijgt de gemeenschap haar opvoedfunctie die ze was kwijtgespeeld weer terug. Onderlinge betrokkenheid bepaalt de kracht en de kwaliteit van de samenleving. Samenwerking tussen alle partijen in een gemeenschap, gebruikmakend van de mogelijkheden die elke specifieke lokale gemeenschap biedt, versterkt de leefbaarheid.

De groep samenwerkende partijen kan zeer groot zijn. Denk aan ouders, bewoners, scholen, sportverenigingen, kerk, ondernemers, winkeliers, vrijwilligers, de busmaatschappij, het dorpshuis, sociaal maatschappelijk werk, werkgevers van ouders, de gemeente, enzovoort. Iedereen die een kleine bijdrage levert waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat de kinderenin de lokale gemeenschap opgevangen kunnen worden, is een samenwerkingspartner binnen dit concept.