Aarschot

 

 

 

 

Op zoek naar kinderopvang op maat van jezelf en je kind? Kinderopvang waar je als ouder inspraak hebt over de opvangvisie of meer praktische zaken als het opvangplan, het spelaanbod, de voeding, de inrichting van de buitenruimte, ouderactiviteiten,… ? Kinderopvang waar rekening wordt gehouden met de uniciteit van uw kind en haar/zijn eigen groeiritme ? Kinderopvang waar je deel uitmaakt van een team en naargelang je eigen competenties als ouders een taak opneemt in dit geheel ?

 


Het aantal beschikbare opvangplaatsen voor baby's en peuters in Aarschot daalt. In het eerste kwartaal van 2019 tekenden we nog een lichte toename ten opzichte van het jaar 2017 op. Namelijk 40,69 % in het eerste kwartaal van 2019 tegenover 40,57 % in 2017.  

In het derde kwartaal van 2019 (laatst beschikbare cijfers Kind & Gezin) tekenen we echter slechts 39,93 % beschikbare opvangplaatsen voor baby's en peuters op. Een afname van 0,76% dus.   

Nochtans leeft én groeit Aarschot. De vraag naar kinderopvang zal daardoor ongetwijfeld nog toenemen. Es & Iep is dan ook actief op zoek naar een geschikte locatie om in Aarschot een coöperatief kinderdagverblijf op te richten.

 

Bent u geïnteresseerd om samen met ons uw schouders te zetten onder het oprichten van een coöperatief kinderdagverblijf in Aarschot ?

Weet u in Aarschot een eventueel geschikte locatie ?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren !

Wenst u meer uitleg, eventueel tijdens een persoonlijk onderhoud of voor tijdens een voorstelling voor uw organisatie, neem ook dan contact met ons op !