De kracht van coöperatief ondernemen

Een warmere samenleving

Door enerzijds de ouders, vennoten, partners, medewerkers en andere belanghebbenden sterk bij de werking van Es & Iep te betrekken, en anderzijds door het organiseren van commerciële activiteiten denken wij de sociale cohesie in de lokale gemeenschap te kunnen versterken. Doordat mensen zich betrokken voelen, gaan ze zich ook meer betrokken met elkaar voelen, wat dan uitmondt in een warmere samenleving.

Door partners bij elkaar te brengen die anders niet onmiddellijk met elkaar in contact zouden treden, nemen we een stuk vreemd zijn aan elkaar weg. Aan ouders wordt bijvoorbeeld gevraagd om per maand minstens twee uur in het kinderdagverblijf aanwezig te zijn. et is niet de bedoeling dat ouders professionele medewerkers vervangen. Wel is deze aanwezigheid gewenst om de betrokkenheid met het kinderdagverblijf te vergroten. Iedere ouder kan zich naar eigen vaardigheden en interesses inzetten. De een zal misschien liever voorlezen of poppenkast spelen. Een ander biedt aan om verstelwerk te doen. En nog een ander trekt er liever op uit naar het park. De dialoog tussen ouders en vaste krachten of tussen ouders ondelring kan voor iedereen een verrijking betekenen.

Een cluster van coöperatieve kinderdagverblijven en sociale ondernemingen

Es & Iep is een ambitieuze onderneming. Wij beperken ons niet tot één plaats. Ons streven is het om zoveel mogelijk kinderdagverblijven te openen. In de eerste plaats richten wij ons op de zogenaamde "zwarte vlekken": gemeenten waar de nood aan kinderopvang het grootst is.

Het lokale aspect primeert echter. Daarom zal ieder kinderdagverblijf dat onder de bedrijfsfilosofie van Es & Iep wordt opgericht, zijn autonomie en eigenheid bewaren. Het is niet de bedoeling een kolossaal groot bedrijf te worden. Wel een cluster van kleine, onafhankelijke ondernemingen die allemaal volgens dezelfde principes werken. 

 

In dat opzicht spreken we van verstandige groei. Niet groeien om te groeien, maar groeien als antwoord op reëel bestaande noden. Uiteraard zullen al deze Es & Iep ondernemingen onderling sterk samenwerken. Bovendien krijgen de kinderdagverblijven en sociale bedrijven ondersteuning door de facilitaire coöperatieve vennootschap. Deze structuur zal onder andere administratieve taken op zich nemen (bv. boekhouding, IT-ondersteuning,....), advies verstrekken rond pedagogie, e.d. De kinderdagverblijven en sociale ondernemingen zullen de vennoten van deze ondersteunende structuur zijn en zodoende deze coöperatieve vennootschap aansturen.

Wat Es & Iep uniek maakt, is dat we de coöperatieve ondernemingsvorm ten volle willen aanwenden. We streven ernaar om zonder subsidies te werken, van bij het begin of in de loop van de tijd.