Pedagogische visie

Es & Iep betreedt niet reeds lang platgelopen paadjes. Zoals Ricardo Semmler, in de video hieronder, uitlegt, moet het onderwijs volledig herzien worden. De geschiedenis van het onderwijs heeft altijd een parallelle weg gevolgd aan het pad dat de ontwikkelingen in de economie en het bedrijfsleven aflegde. Met andere woorden: onderwijs was er altijd op gericht om direct inzetbare werkkrachten af te leveren. In deze digitale tijd is dat echter volledig voorbijgestreefd. Tegelijk opent het een enorme reeks aan opportuniteiten. En één van wellicht de belangrijkste opportuniteit is dat het kind nu meer dan ooit de kans geboden wordt om zich op eigen kracht te ontwikkelen. 

De Lumiar Methode

Op dit moment onderzoeken we een mogelijk partnership met de Lumiar methode en vooral de mogelijkheid om deze methode toe te passen in een kinderdagverblijf. We houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen op dit gebied.

Hieronder vindt u al in een zestal punten meer uitleg over de Lumiar methode.

1. Het leerplan mozaïek

Het leerplan wordt in praktijk gebracht door verschillende technieken zoals projecten, workshops, onderzoek en andere activiteiten. De planning van de activiteiten houdt rekening met de interesse's van de leerling(en) en wordt opgesteld met actieve inbreng van de leerling(en). Lumiar heeft een digitale competentiemeter ontwikkeld waarin vier keer per dag kinderen zelf aangeven wat hun vooruitgang is. Er zijn geen testen of examens. Er wordt onder andere gemeten wat hun capaciteit tot kritisch nadenken is, hun communicatievaardigheden, creativiteit, het vermogen tot zelfstudie,...

2. Mentor en expert

De leraar wordt een mentor en de projecten (bv. werd in Brazilië vorig jaar vier maanden gewerkt rond het Wereldkampioenschap Voetbal) worden geleid door experten in het specifieke onderwerp van het project. De mentor en expert werken natuurlijk heel nauw samen om het project op te zetten. Tijdens de looptijd van het project wordt er op gelet dat het individuele interesses en doelen van de leerling voldoende aan bod komen.

3. Gemengde leeftijdsgroepen

Kinderen van verschillende leeftijd in één en dezelfde omgeving laten samenwerking is een hele verrijking voor het leven in de school.Het biedt kinderen de mogelijkheid met elkaar te communiceren en van elkaar te leren zoals dat in het dagdagelijks leven ook gebeurt. Dit betekent dat er geen gradaties in de ontwikkeling worden toegekend, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden op een ongedwongen, natuurlijke manier.

4. Actief leren

Het Actieve Leer-proces beoogt de leerling te helpen met het aanwenden en ontdekken van kennis die zinvol zijn voor zijn vorming en participatie in de samenleving. De leerling leert aan de hand van reële voorbeelden en ervaringen dingen te begrijpen. Dit verdiept het leren en verschaft de leerling inzicht in zijn eigen kunnen en begrijpen van de wereld om hem heen.

5. Deelnemend management

In alle domeinen van het dagdagelijkse schoolleven - pedagogische praktijken, sociale relaties, de organisatie van het dagdagelijkse schoolleven - beslist iedereen die hierbij betrokken is (de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen,...) over het goede verloop. Binnen de school wordt het functioneren van een democratische samenleving in de praktijk gebracht, zodat de betrokkenheid van kinderen en jonge mensen bij de samenleving versterkt worden.

6. Geïntegreerde beoordeling

Het leerplan mozaïek beoordeelt niet zomaar, maar houdt rekening met bewezen vergaarde kennis en ontwikkelde vaardigheden. We gaan verder dan het testen op een bepaald moment maar evalueren ook de vaardigheid om de opgedane kennis en nieuw verworven vaardigheden toe te passen. Aan de hand van het mozaïek kan de leerling zelf ook inzien waar zijn zwaktes en sterktes liggen.

Hieronder vindt u een hele uiteenzetting (ongeveer een half uur) door Ricardo Semmler, de oprichter van de Lumiar school.

Wenst u nog meer informatie over Lumiar scholen ? Deze link brengt u naar hun website:

Lumiar