Een nieuwe bestemming voor het herenhuis , Repenstraat 11

Het Hotel van ridder A. de Schaetzen in de Repenstraat lijkt ons uitermate geschikt om er een kinderdagverblijf in te vestigen.

 

Waar ouders in andere kinder-dagverblijven meestal een waarborg à rato van 2 of 3 maanden betalen, vragen wij aan ouders om een aandeel te kopen. Hierdoor worden zij meteen mede-eigenaar van het kinderdagverblijf, waardoor hun inspraak en betrokkenheid aanzienlijk groter is als bij andere kinderdagverblijven.

Ook de vaste krachten wordt de kans geboden om aandelen te verwerven. Hierdoor kunnen de vaste krachten, net als de ouders, mede-eigenaar worden.

Verder spreekt Es & Iep ook lokale handelaars, organisaties, bedrijven en sympathisanten aan om vennoot te worden in de coöperatieve vennootschap.

 

Na overleg met  de Diensten Stadsontwik-keling en Mobiliteit én de Dienst Erfgoed Limburg denken we dat we in dit gebouw een kinderdagverblijf van ongeveer 45 kindplaatsen kunnen realiseren.

 

In totaal zouden wij 5 leefgroepen kunnen inrichten. 4 leefgroepen van tien kindplaat-sen en een babygroep van vijf baby's.

Omdat wij een ratio van 1 begeleidster per maximum 6 kinderen nastreven, zullen wij aan 21 personen werkgelegenheid kunnen verschaffen (18 begeleidsters en 3 logistieke krachten).

Daarnaast is er voldoende ruimte om er een koffie- en theehuis, en/of Bed & Breakfast in onder te brengen. De eventuele winsten die hier worden gemaakt, zullen grotendeels aangewend worden om de prijzen in het kinderdagverblijf te drukken en investe-ringen in het kinderdagverblijf te doen.

Misschien is er ook ruimte om onderdak te bieden aan andere vernieuwende en sociaal relevante initiatieven uit Tongeren.

Als de zolder volledig gerenoveerd is, kan deze dienst doen als vergaderzaal en/of expositieruimte.

 

Voor Es & Iep is de lokale betrokkenheid immens belangrijk. Daarom zoeken wij geïnteresseerden die samen met ons dit project tot een goed einde willen brengen.

 

Het kinderdagverblijf zal zoveel mogelijk met lokale producenten en leveranciers werken. In een straal van 20 km zullen we op zoek gaan naar lokale producenten voor groenten, fruit, vlees,... Ook voor andere benodigdheden zullen we steeds eerst trachten lokale leveranciers te vinden.

Op zoek naar kinderopvang op maat van jezelf en je kind? Kinderopvang waar je als ouder inspraak hebt over de opvangvisie of meer praktische zaken als het opvangplan, het spelaan-bod, de voeding, de inrichting van de bui-tenruimte, ouderactivi-teiten,… ? Kinderopvang waar rekening wordt gehouden met de uniciteit van uw kind en haar/zijn eigen groeiritme ? Kinderopvang waar je deel uitmaakt van een team en naargelang je eigen competenties als ouders een taak opneemt in dit geheel ?

Es & Iep organiseert coöperatieve kinderopvang samen met alle betrokkenen. Deze betrokkenen zijn uiteraard op de eerste plaats de kinderen en hun ouders. Bij Es & Iep willen we samen met de ouders de juiste opvang voor hun kind(eren) bieden.

In een coöperatieve vennootschap bent u als ouder  vennoot (mede-eigenaar) van het kinderdagverblijf. Hierdoor kunt u samen met de andere vennoten via de Algemene Vergadering en een vertegenwoordiging van de ouders op de Raad van Bestuur mede het beleid van het kinderdagverblijf bepalen.

Ben je op zoek naar een opvangplaats en wil je mee je schouders zetten onder de realisatie van een coöperatief kinderdagverblijf in Tongeren ?

 

Ben je gewoon nieuwsgierig en wil je meer over Es & Iep te weten komen ?

Contacteer ons !