Een nieuw jaar

Einde van het jaar, begin van het nieuwe jaar. Altijd een moment om even stil te staan en kort om te kijken naar hoe het voorbije jaar is geweest en tevens een blik te werpen op de directe toekomst om plannen te maken.

Voor Es & Iep was 2019 zonder meer een jaar van stilstand. Het leven loopt langs kronkelige paden en voor mij, als inspirator van Es & Iep, is dat niet anders. De familiale situatie vrat de voorbije tweeënhalve jaar enorm veel energie, waardoor Es & Iep noodgedwongen op de achtergrond terecht kwam. Wezenlijke vooruitgang is er dus niet geboekt.

Toch blijft Es & Iep het grootste engagement in mijn leven. Ik ben rotsvast overtuigd dat binnen enkele jaren Es & Iep een belangrijke aanbieder van kwaliteitsvolle kinderopvang in Vlaanderen wordt. Daar blijf ik me voor inzetten. Coöperatieve kinderopvang waar ouders, samen met andere belanghebbenden en Es & Iep, mede-eigenaar zijn, is mijns inziens de beste manier om betaalbare kinderopvang op maat aan te bieden.

Zeker in deze verwarrende tijden waar we vooral de verschillen met anderen extra in de verf blijken te zetten, en blind blijven voor de overeenkomsten die we allemaal delen, zal Es & Iep de gedachte van Albert Schweitzer : "Ik ben leven, dat leven wil temidden van leven, dat leven wil" als motto blijven aanhouden.

In tegenstelling tot de voorbije jaren kan ik echter niet meer full-time met Es & Iep bezig zijn. Hoewel ik er minder tijd aan kan besteden, blijft mijn engagement en geloof in Es & Iep onverminderd groot.

Concreet betekent dit dat 2020 waarschijnlijk een jaar wordt waarin geëxperimenteerd wordt en er een aantal ingeslopen vastgeroeste ideeën een grondige revisie en eventueel aanpassing zullen ondergaan. En als het een beetje meezit pikken we wellicht een eerste kleine succes mee.

Ik wens iedereen die bij Es & Iep betrokken is of was, én eenieder die dit leest, 366 warme, liefdevolle dagen in 2020 !

 

Tot héél spoedig.