Zeven coöperatieve principes

De keuze voor de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap is niet willekeurig. Es & Iep is een waardegedreven coöperatieve vennootschap. De zeven coöperatieve principes zoals die door de International Co-operative Association worden geformuleerd zijn niet meer of minder dan de vertrekpunten van Es & Iep om te ondernemen.

Vrijwillige toetreding en open lidmaatschap

Coöperatieven zijn vrijwillige organisaties, open voor alle personen die de diensten ervan benutten en die de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap willen aanvaarden, zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie.

Democratisch bestuur door de vennoten

Coöperatieven zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun vennoten, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. Mannen en vrouwen zijn als verkozen vertegenwoordigers van de coöperatieve rekenschap verschuldigd aan de vennoten. In principe hebben vennoten gelijk stemrecht of zijn ze minstens georganiseerd op een democratische manier.

Deelname van de vennoten aan het economisch proces

Het kapitaal van de coöperatieve wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en een democratische controle door de vennoten. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk bezit van de coöperatieve. Vennoten ontvangen gewoonlijk een beperkt (soms ook helemaal geen) rendement op het ingebrachte kapitaal. Ze delen vooral in de voordelen van de  coöperatieve op grond van en à rato van hun gebruik. Vennoten gebruiken overschotten voor een of meerdere van volgende doelstellingen: de ontwikkeling van de coöperatieve; het aanleggen van (ten dele ondeelbare) reserves; het versterken van vennotenvoordelen pro rata de transacties met de coöperatieve; en de ondersteuning van andere activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen.

Autonomie en onafhankelijkheid

Coöperatieven zijn autonome organisaties die gecontroleerd worden door hun vennoten. Wanneer coöperatieven akkoorden sluiten met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de vennoten en de autonomie van de coöperatieve waarborgt.

Vorming, opleiding en informatie

Coöperatieven voorzien in onderwijs en vorming voor hun vennoten, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en hun werknemers zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de coöperatieve. Ze informeren het ruimere publiek - met in het bijzonder jongeren en opiniemakers - over de aard en de voordelen van de coöperatieve.

Samenwerking tussen coöperatieven

Coöperatieven bedienen hun vennoten het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Coöperatieven werken voor de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door de vennoten.